Kategorie: Wszystkie | Kalendarz Majów
RSS
wtorek, 12 września 2006
Powitanie

 

                                                                                           

Witamy na stronie rdzennego Świętego Kalendarza Majów, jeśli podążasz za wiedzą uniwersalną opartą na osobistym doświadczeniu -To miejsce dla ciebie!

Prezentujemy tu wersję Kalendarza używaną przez starożytnych i współczesnych Majów, zgodnie z ich świętą tradycją , bez ezoterycznych manipulacji ruchów New Age. To pierwsza w Polsce strona na której dr Carl Johan Calleman prezentuje swoje publikacje. Prezentujemy tu dowody na istnienie "Boskiego Planu" ewolucji człowieka, które można znaleźć we wszystkich kulturach. Drzewo świata , kult planety Wenus , 13 niebios i 9 podświatów, a także pole magnetyczne ziemi i jego wpływ na półkule mózgowe.

Świat rozwija się poprzez dualizm, a istota ludzka jest tego najlepszym przykładem. Zapraszamy w podróż gdzie logika i duchowość tworzą "Boski Plan".

                                                Książka dr. Callemana                    

 

 

Recenzja książki „Kalendarz Majów i transformacja świadomości” autorstwa Carla Johana Callemana. Recenzję tę napisał Julian Brudzewski – redaktor naczelny wydawnictwa KOS w Katowicach, tłumacz książki.

Dr Carl Calleman, czołowy badacz kalendarza Majów, wyjaśnia w książce Kalendarz Majów i transformacja świadomości, w jaki sposób ten starożytny duchowy kalendarz stanowi mapę rozwoju ludzkiej świadomości. Autor pokazuje, że w ciągu ostatnich pięciu tysięcy lat historia człowieka – w tym rozwój rozmaitych zjawisk, jak powstanie religii, migracje ludności, wojny, rewolucje, kryzysy ekonomiczne, komunikacja i wiele innych – wykazuje zdumiewające prawidłowości i rytmy, które już przed wiekami zostały opisane w kalendarzu Majów. W perspektywie starożytnej mezoamerykańskiej nauki kalendarzowej, wydarzenia historyczne przestają być przypadkowo rozrzucone na osi czasu i zyskują logiczne wyjaśnienia na głębszym poziomie. Wszystko to, zdaniem autora,  świadczy o istnieniu precyzyjnego kosmicznego planu ewolucji świadomości, której kulminacją będzie osiągnięcie stanu oświecenia.

Książka dr Carla Callemana jest fascynująca z kilku względów. Po pierwsze, czytelnik może zapoznać się z jednym z największych i najbardziej zagadkowych osiągnięć starożytności – z samym kalendarzem Majów, w tym ze słynnym świętym kalendarzem tzolkin. Po drugie, każdy może samodzielnie sprawdzić na dowolnej, wybranej przez siebie ewolucji jakiegoś aspektu historii człowieka, czy chronologia wydarzeń rzeczywiście podlegała cyklom podanym przez Majów. Po trzecie zaś, przekonawszy się, że historia rozwoju ludzkości istotnie podlegała rytmom opisanym przez kalendarz Majów, czytelnik może zastosować ten kalendarz do świadomej refleksji na temat przyszłości własnej, przyszłości ludzkości, przyszłości naszej planety.

22:53, kalendarz-majow
Link Dodaj komentarz »
Kalendarz Majów

Wiedza Majów zawarta w  ocalałych kodeksach i architekturze

Święte Glify

          

                            Kalendarz Majów i transformacja świadomości

   

Dlaczego Kalendarz Majów spontanicznie budzi u ludzi ukierunkowanych na sprawy duchowe zupełnie inny rodzaj zainteresowania niż setki innych kalendarzy, tworzonych przez rozmaite ludy na całym świecie?  Najbardziej fundamentalną cechą odróżniającą go o innych kalendarzy jest to, że jego podstawą nie jest fizyczna rzeczywistość. Kalendarz Majów nie jest narzędziem astronomicznym, lecz jest opisem energii duchowych zawartych w toku dziejów. Różni się przez to radykalnie od innych. Jest odkodowaniem kosmicznego planu rozwoju ludzkiej świadomości, jest zatem kalendarzem profetycznym, czymś w coraz większym stopniu potrzebnym współczesnemu człowiekowi.

      Podążając za różnorakimi energiami opisanymi w kalendarzu za pomocą glifów i liczb, zyskuje się szansę na synchronizację swojego życia z boskim planem stworzenia zamiast wiecznego tykania wzdłuż prostej linii czasu lub niekończących się cyklicznych torów. Kalendarz majów traktuje o ewolucji ukierunkowanej na Oświecenie, o podążaniu za energiami czasu, pochodzącymi od HunabKu – uniwersalnego Drzewa Świata, lub też Serca Kosmosu, którym często bywa nazywane. Dzięki nim człowiek może wejść w rezonans z prądem dziejów, zmierzającym ku Objawieniu. Poprzez czucie, doświadczanie i zrozumienie tych energii, jednostka staje się świadoma faktu, iż żyjemy w obrębie Kosmicznego Planu, który wkrótce ulegnie dokonaniu, to pozwala skupić się na tym, co stanowi  wyższy cel w naszym życiu.

      Wszystko staje się coraz bardziej znaczące i ważne, wraz z tym jak zbliżamy się do punktu – 28 października 2011 roku, gdy to cały szereg różnorakich procesów na różnych poziomach świadomości ulegnie dopełnieniu, zaś nasz świat przeobrazi się w to, co było zamierzeniem Stworzenia na samym początku. Galaktyczny podświat, jest jednym z tych poziomów, które wpływają na nas najmocniej, zaś jego trzynaście niebios (siedem „dni” i sześć „nocy”) daje początek kosmicznym przemianom energii, napędzającym z kolei większość ze zmian, tych obserwowanych dzisiaj i mających dopiero nastąpić. Korzystanie z tego świętego 260-dniowego kalendarza, prowadzi do oświeconego poziomu świadomości w Uniwersalnym Podświecie, który to powstanie właśnie podczas 260-dniowego cyklu  w roku 2011.

      Te podświaty podchodzą pod dalszą perspektywę rozwoju ludzkości, opisywaną w Kalendarzu. zostało to opisane w książce - Kalendarz Majów i transformacja świadomości( wyd.KOS 2006) Książka ta może służyć jak drogowskaz dla osoby pragnącej głębiej zrozumieć, jak należy się posługiwać Kalendarzem Majów. Jednakże Kalendarza można używać również bezpośrednio, intuicyjnie w celu rozwinięcia swojej wrażliwości na energie czasu, pomijając wyjaśnienia teoretyczne.

22:51, kalendarz-majow
Link Dodaj komentarz »
Tzolkin- (Liczenie dni)

 ŚWIĘTY KALENDARZ 260-DNIOWY

 

      Nazwa święty kalendarz odnosi się do 260-dniowego kalendarza, który lud Majów jak i inne plemiona indiańskie używają nieprzerwanie od około 2500 lat. Kalendarz ten, pod nazwą Tzolkin – „liczenie dni” – stanowi osobny rozdział w systemie kalendarzy profetycznych. Właściwie jest to nie tyle kalendarz we współczesnym znaczeniu, co układ 260 różnych energii w określonym szyku, które składają się na kosmiczny rozwój świadomości. Jest to energetyczny układ filtracyjny który napędza boski plan stworzenia we wszystkich jego aspektach i dlatego nazywa się go Świętym Kalendarzem

     

      Wspomniane 260 energii ukazuje się poprzez kombinacje trzynastu różnych liczb (od 1 do 13)  z dwudziestoma glifami dni w sposób, który można przyrównać do dwóch zazębiających się kół, przestawiających się o jeden ząb każdego dnia, co daje właśnie 13 x 20 = 260 dni. Gdy 260 dni się dopełni, rozpoczyna się kolejny obrót - cykl kalendarza. Te energie nie mają znaczenia astronomicznego, odzwierciedlają jedynie boski proces stworzenia. Każdy z 260 dni ma unikalną energię, to samo tyczy się zatem ludzi urodzonych w te dni.

      Każdy cykl 13 dni nazywa się trecenta zaś cykl 20 dniowy – uinal.  13 liczb oddaje sekwencję energii, organiczny proces rozwoju od ziarna do dojrzałego owocu. Kosmos przechodzi takie procesy na wielu różnych poziomach, m.in. w tzw. podświatach. Podświatem, który wpływa dziś na nas najbardziej jest ten ukazany na wewnętrznej stronie okładki. Owe trzynaście liczb tworzy falowy ruch przeplatających się kreatywnych i dopełniających się energii (siedem dni i sześć nocy), które w dawnym Meksyku symbolizowała cała seria bogów. Bogowie ci oraz odpowiadające im przemiany miedzy dniami a nocami, dominują także nad trzynastoma uinalami w świętym kalendarzu, za każdym razem, gdy powtarza się trzynastodniowe liczenie.

      Te 13 liczb łączy się następnie z 20 różnymi znakami dni, lub „bogami dnia” i te kombinacje zawierają w sobie trochę z duchowej esencji każdego z tych dni. Ponieważ energie te wpływają na ludzi urodzonych w danym dniu, wykształciła się wokół nich osobna „astrologia” i zanim opiszemy esencję poszczególnych dni i podążymy za informacjami zawartymi w kalendarzu, nauczymy się obliczać w jakich liczbach i znakach ludzie się rodzą jak również spojrzymy na tradycyjne ich opisy.

      Na stronie www.calleman.com znajduję się kalkulator do ściągnięcia, z pomocą którego w łatwy sposób obliczysz energię urodzeniową. Musisz jednak samodzielnie skorygować wynik, jeśli osoba została urodzona przed wschodem słońca.

(Musimy wtedy odjąć 1 dzień-gdy ktoś urodził się 15 kwietnia przed wschodem, obowiązuje go energia poprzedniego dnia 14 kwietnia)

www.calleman.com  (kliknij na- Download Mayan Tzolkin Calculator)

 

 

Tak wygląda 260 kombinacji Glifów i Liczb (zapis- Kropka=1 , kreska=5)

 

 

Dreamspell- Kalendarz 13 księżyców  -znany potocznie jako KalendarzMajów

 

 

 

 

 

 

Jeżeli ktoś jeszcze nie widział tych cudownych kosmicznych rewelacji, to pewnie jeszcze je spotka. Większość osób które wpadają w Dreamspell wstydzą się przyznać że nie wiele z tego rozumieją. Monopolistyczne warsztaty pomagają pozbyć się obaw nazywająć zdrowy rozsądek "cwanym ego". Kursant zwabiony początkowo przez "Majów" zaczyna widzieć wokół siebie spisek trenerów strachu babilonu. Kto pamięta expose pani H.K po promocji książki dr.Callemana zgodzi się że czyste intencje w tym "Świętym Biznesie" idą w cień. Oto nasz komentarz.

 

Exopse jest zapewne znane użytkownikom Dreamspell.

 

1. Bez jednoznacznych odpowiedzi zostało tylko parę pytań.

2. Skąd wiadomo, że wiele osób wyszło zdezorientowanych i to kompletnie?

3. Przedstawianie poglądów fanclubu José Argüellesa to nie są wyjaśnienia.

4. Zagadka nie została wyjaśniona, lecz podano do wiadomości pewną teorię. Jest dyskusyjne, czy trafną.

5. Calleman nie twierdzi, że J. A. wymyślił kalendarz Majów, lecz jedynie, że jego "synchronizacja" z Celtami (dreamspell) nie nie oddaje rachuby Majów.

6. Dobrym przykładem "wyjaśniania" czegokolwiek, szczególnie laikom, jest opowiadanie o pierścieniu pól memicznych...

7. Calleman nie mówi o Drzewie Życia, lecz o Drzewie Świata.

8. Europa nie jest "rozdarta" na dwie części, zresztą każdy południk coś dzieli na dwie części. Uzasadnieniem południka idącego przez Rzym jest choćby fakt, że to właśnie z tej linii następowały ekspansje (Rzymianie, Wikingowie, Szwedzi) w Nieparzystych Niebach Wielkiego Cyklu (patrz książka).

9. Chaldejskie korzenie chrześcijaństwa poprzez Abrahama? Równie dobrze można tych korzeni szukać w centralnej Afryce, kolebce ludzkości jako takiej. Zresztą kryterium przyjęcia kluczowego południka nie powinno się opierać w ogóle na preferencjach natury religijnej. Ja na przykład uważam, że chrześcijaństwo rozwinęło się dzięki Pawłowi, który był samozwańczym apostołem (nikt nie potwierdził jego rewelacji z pustyni). Sądzę, że to właśnie o nim wspominał Jezus, mówiąc że wielu przyjdzie w Jego imię, ale strzeżcie się fałszywych proroków - poznacie ich po owocach. Owocem chrześcijaństwa, niezależnie od mówienia o miłości, jest dzisiejsza cywilizacja. Jaka jest, każdy widzi. 

10. Dobrym przykładem leksykalnego mroku HK jest "orbita spirali". Cóż to za diabeł???

11. Jako logik powiem, że po dominacji 12 i 13 logika nie wskazuje na 14. Logika w ogóle tu na nic nie wskazuje.

12. Papież ożywiający ducha miłości to jest wishfull thinking. Papieże i cały kościół mówi o miłości od wieków, a chrześcijanie wciąż są coraz bardziej laiccy, egoistyczni i chciwi. Czy w trakcie pontyfikatu JP2 zmalała liczba przestępstw? Za to na pewno wzrosła liczba nieudanych małżeństw. Mimo nawoływania.

13. Calleman nie straszył końcem świata! Byłem tam, więc wiem. Czy "Uniwersalny Kodeks Etyczny" pozwala HK na rozpowszechnianie takich bzdur? Calleman w ogóle nie mówił o końcu świata. On próbował wyjaśnić, o co mu chodzi, ale mu się nie udało (w książce to wyjaśnia lepiej). A chodzi mu o to, że skończy się ewolucja kosmiczna i oświecenie stanie się najbardziej naturalnym stanem człowieka. [Podobnie jak w Polsce najbardziej naturalnym stanem jest bycie piśmiennym, ale można - wbrew ogólnej linii - też być analfabetą.] To nie znaczy, że HK zostanie za kilka lat zamieniona w Światło. O ile dożyje, to pewnie obudzi się we własnym łóżku, aby kontynuować swoją osobistą ewolucję. W każdym razie do Nieba jeszcze długo nie musi pakować walizek.

14. Szczególnie dużo "wyjaśnia" wszystkim ostatni akapit. Bez komentarza.

22:50, kalendarz-majow
Link Dodaj komentarz »
Kiny (dni) od 1-5

OPIS CECH OSOBOWOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ZNAKÓW

    

Aligator (Imix) – Znak wprowadzający. Jest to często osoba, która szybko podchwyci co się święci, dzięki silnie rozwiniętym instynktom i zapoczątkowuje nowe działania i projekty. Jednak jej słabą stroną jest doprowadzenie dzieła do końca. Dlatego osoby spod takie powinny ukierunkowywać się na współpracę z innymi by osiągnąć produktywne rezultaty swojej pracy. Aligatory mają również stronę troskliwą, pełną ciepłej i ochronnej energii. Troszczą się o potomstwo i mogą ciężko pracować by zapewnić rodzinie i przyjaciołom bezpieczeństwo. Ponieważ są bardzo przywiązane do swojego terytorium, powinny zwracać baczną uwagę, by nie stać się nadopiekuńczymi lub zbyt dominującymi. Aligatory w takim stanie stają się niepewne, niezdecydowane i niestabilne emocjonalnie.

                                                                  

Wiatr (Ik) – Wiatr wpływa zarówno na oddychanie jak i na ducha, jest to jeden z wyraźnie uduchowionych, wręcz ulotnych znaków. Ucieleśnia zdolność komunikacji, przekazywania myśli i idei. Są to marzyciele z dużą fantazją, spełniają się jako dziennikarze lub pedagodzy, dobrzy mówcy, którzy rozprzestrzeniają słowa inspiracji, tak jakby były niesione wiatrem. Niczym wiatr, są to ludzie bardzo zmienni i łatwo dostosowujący się. Mogą wydawać się nieuporządkowani, niestali w oczach innych. Ponad wszystko inne jednak z wielkim trudem przychodzi im podejmowanie decyzji. Kiedy pozwalają sobie na zbyt wiele, mogą być destruktywne dla siebie i innych. jeśli zachowują się w niejasny sposób, gdy są pyszni, tworzą zawirowania i „chmury”, mogące przerodzić się w prawdziwe huragany. Jeśli jednak odnajdą naturalny sposób na ustatkowanie się, na stabilizację – stają się inspiracją dla innych.

                                                                  

Gniazdo, Ognisko (Akbal) – Gniazdo, ognisko, dom oraz noc są częstymi nazwami tego znaku. Mówi się, że osobom w nim urodzonych właściwa jest kobieca miękkość. Znaczeniem symbolu domu i ogniska jest ochrona własnego domu i rodziny, ochrona przed mrokami nocy. W duchowym znaczeniu osoby takie wśród Majów mogły zostać szamanami, gdyż są zaznajomione z ciemniejszymi regionami ludzkiego psyche. Są w stanie uleczyć niepewności i wątpliwości rodzące się z ciemności, czy z podświadomości innych ludzi. Osoby z tego znaku mogą odnaleźć nowe rozwiązania problemów lub artystyczną inspirację dzięki obcowaniu z pustką nocy. Jeśli jednak nie podróżują w ciemność w sposób dojrzały, sami cierpią z powodu rozterek i niepewności.

                                                                    

   

Jaszczurka (Kan) – Cechą charakterystyczną dla tego znaku jest zmysłowość, lecz ma on także znaczenie ziarna oraz sieci i dopiero połączenie tych wszystkich opisów oddaje w pełni znaczenie tego znaku. Ziarna dążą wspólnie do uwolnienia siebie i innych od wzorów, naleciałości przeszłości. Osoby te są nierzadko przewodnikami dla innych. Znaczenie jaszczurki jest także silne, przy czym zaznacza się jej zmysłowość. Jaszczurkę uważano za znak zawierający w swoim ciele siłę seksualna. Jest to znak południowy – gdyż jaszczurka wygrzewa się na słońcu. By osiągnąć  prawdziwy dobrobyt, Ziarno musi jednak nauczyć się naprawdę doceniać wszystkie dary, które są mu dane.

                                                                 

Wąż (Chicchan) – tak jak w innych tradycjach, wąż symbolizuje siły magiczne. Oznacza to, że wąż może być bardzo uduchowionym i wyraźnie energicznym, inteligentnym znakiem z mocami, które w łatwy sposób można jednak nadużyć. By szczerze zyskać uznanie wśród innych, Wąż otwiera się na nich i pokazuje swoje serce. Posiada autorytet i zdolność czynienia dobra. Węże bardzo łatwo się dostosowują, są niemalże płynne, jednak do czasu – przyparte do muru mogą wręcz eksplodować. Tak jak inne znaki mogą się zatracić poprzez niewłaściwe, agresywne zachowania i stosunek do świata.

22:48, kalendarz-majow
Link Dodaj komentarz »
Kiny 5-1O

                                                                    

                                                                         

Śmierć (Cimi) – osoby urodzone w dniu Śmierci osiągają wyznaczone cele oraz uczuciowy dobrobyt. Znak ten uważany jest za bardzo szczęśliwy, przede wszystkim z materialnego punktu widzenia. Mogą to być osiągający sukcesy biznesmeni, mają również zdolność do bycia przewodnikiem dla innych podczas wszelkiego rodzaju przejść, dzięki sile ducha mogą być potężnymi uzdrawiaczami. Wzmacniają ciężarne kobiety i wskazują im później drogę przez macierzyństwo, jak również sami w swoim życiu często przechodzą wielkie, trwające długo przemiany i transformacje. U Majów to właśnie Śmierć dała początek wszelkiemu życiu, zaś nawiązywanie kontaktu z przodkami aktywizowało wrodzone zdolności  parapsychiczne. Wyzwaniem w życiu tych osób staje się życie zgodnie z pełnią własnych możliwości, nie pozwolenie na wymarcie jakiejś części własnej osobowości.

                                                             

 

Jeleń (Manik) – Jeleń jest jednym z duchowych znaków, nie można go sprowadzać jednak do delikatnej łani, jest to raczej król lasu. Jeleń oddaje i ucieleśnia głębokie uczucie dla świętości życia. Nawet jeśli jest to znak pokojowy, Jelenie często dzielnie powstają w obronie swoich przekonań dotyczących wiary, polegając przy tym jedynie własnym instynktom. Są to osoby dominujące, które ochraniają i poświęcają się dla innych. To dążenie do dominacji, choć nie zawsze jest wyraźnie bezpośrednie sprawia że ich relacje z ludźmi komplikują się i przybierają niekonwencjonalne formy. Jeśli skonfrontowany z obietnicą której nie dotrzymał, Jeleń staje się nieustępliwy, manipulatywny, unika odpowiedzialności. Wyzwaniem na życie staje się znalezienie równowagi między własną siłą a pokorą i zrozumieniem dla innych.

                                                               

 

Królik (Lamat) – Energia Królika sprawia, że wszelkie sprawy i rzeczy wręcz cudownie się pomnażają, prowadząc do bogactwa. Ma to powiązanie z rozrodczością królików, ich zdolnością do zwielokrotniania swojej liczebności. Generalnie jest to znak który często może cieszyć się wzrostem zarówno pieniędzy czy czegokolwiek z czym się zetknie. Niczym słońce na niebie, ludzie spod tego znaku promienieją na wszystkie strony i są bardzo często obdarowani różnorodnymi talentami. Ich naturalna tendencja do harmonii i równowagi może jednakże stać się zachowaniem prawie przymusowym, motywującym Króliki do bycia zbytnio pomocnymi, miłym oraz zbyt hojnym. Gdy taka osoba uważa, że dała od siebie zbyt wiele, osłabia ją to w znacznym stopniu i sprawia, że nawet może się załamać. Zadaniem życia jest wykształcenie twardego, wewnętrznego jądra, z którego promieniować może siła.

                                                                              

 

Woda (Muluc) – Woda jest skomplikowanym znakiem. Osoby spod tego znaku ryzykują zalewem wszelkich uczuć pozbawionym jakiejkolwiek kontroli. Są pełnymi fantazji ludźmi, często ze zdolnościami medialnymi. Wśród Majów woda stanowiła coś bardzo cennego, wiele osób spod tego znaku zajmuje się uzdrawianiem. Mogą być dominujący oraz budzić agresję lub też pożądanie u osób, z którymi się kontaktują. Dążą do uznania wśród ludzi, często stają się szeroko znanymi udanymi politykami czy też artystami. Tak jak w dużych zbiornikach wody, tak u ludzi tych mogą jednak istnieć bardzo silne, aczkolwiek ukryte strumienie uczuć. Inni odczytują je jako ukryte motywy działań i dlatego nie darzą ich zaufaniem, często wręcz zrzucając na nich wszelką winę.

                                                                      

 

Pies (Oc) – Osoby lojalne, wytrzymałe i o dobrym sercu. Uważane również za ciepłe, uważne i dzielne. W dobrych okolicznościach zdolne do wielkich czynów. Stanowią dobry materiał na prawników i podróżników. Osoby te są zmysłowe i wiedzą jak cieszyć się życiem. Posiadają jedną z największych energii seksualnych wśród znaków Kalendarza Majów. Psy  są ambitne i zawsze wykorzystują nadarzająca się okazję, również okazję do zdrady. Wśród pewnych plemion Indian psy nazywa się wilkami. Wyzwaniem dla osób spod tego znaku jest odnalezienie swojego miejsca w życiu, w którym ich dobre strony będą miały szansę na manifestację i uwydatnienie.

22:46, kalendarz-majow
Link Dodaj komentarz »
Kiny 11-15

                                                              

Małpa (Chuen) – Małpa u Majów znana jest jako tkacz - tkacz czasu. Jeden z najbardziej wyśrodkowanych znaków. Przyjazna, czarująca, hojna, prawdziwy zbiór talentów. Jej nowatorskie, nieskażone podejście do problemów może owocować w sztuce i w konstruktywnych rozwiązaniach. Wiele Małp zostaje szanowanymi handlowcami, mówcami: Małpy uwielbiają robić psikusy i tak bardzo zabiegają o uwagę innych, że często w ich oczach wychodzą na idiotów, jedynie po to by być w centrum uwagi, wiele z nich jednak po prostu oczarowuje innych swoją osobą. Ich łobuzerski urok i zajęcie sobą budzi różnorakie reakcje u innych, przy czym rzadko są uciążliwi czy też nudni.  Małpy umieją skupić uwagę na jednej rzeczy tylko przez krótki czas, trudno jest im zaangażować się w coś na tyle długo, by opanować to w wystarczającym stopniu.

                                                                             

Droga (Eb) – Właściciel Czasu, Przewodnik Przeznaczenia. Te osobowości otwierają drogę, są przewodnikami zarówno dla grup, społeczeństw jak i pojedynczych ludzi. łatwo ich polubić, posłuszni, oddani i pracowici. Odnoszą sukcesy w handlu i podróżach. Wielu poświęca się opiece nad ubogimi, starszymi lub chorymi. Czasem nazywa się ten znak trawą, która jest najbardziej bogatą lecz również najbardziej skromną formą życia. Dzieje się tak gdyż osoby spod znaku Drogi bardzo rzadko pragną zwracać na siebie uwagę. Są uczuciowe i współczujące, łatwo je jednak zranić. Nagromadzenie negatywnych uczuć i rozczarowań, które nie mogą znaleźć ujścia może prowadzić do choroby, fałszywego poglądu na innych ludzi lub udawanego męstwa u osób spod tego znaku.

                                                                          

Tyka, Trzcina (Ben) – Urodzeni w znaku Tyki (zwanej także Źdźbłem) są w specjalnej relacji z Quetzacoatl’em, bogiem światła i dualizmu i uważa się, że szczęście im sprzyja. W gruncie rzeczy nazwa źdźbło jest dość myląca, gdyż nie są to osoby kruche, lecz wręcz posiadające duży autorytet u innych. Osoby spod tego znaku są często przywódcami w społeczeństwie, zaś jako rodzice są dojrzałe i mądre. Tyki to znaki z duchowym autorytetem i często walczą o sprawę , która wydaje im się ważna. Potrzebują szacunku i wiele problemów w ich związkach ma swoje źródło w ich nieelastycznych przekonaniach i wysokich oczekiwaniach, co utrudnia innym zbliżenie się do osób spod tego znaku. Wyzwaniem dla tych osób jest rozwinięcie własnej elastyczności gdyż tyka łatwo może się złamać.

 

                                                                   

Jaguar (Ix) – Jaguar jest tajemniczym stworzeniem skradającym się w nocy. Ich zdolność do widzenia w ciemności sprawia, że osoby te często mają zdolności profetyczne, zaś wielu z astronomów Majów pochodziło spod tego znaku. Jaguar posiada dużą siłę intelektualną, która w połączeniu z jego kobiecą naturą może dać początek zdolnościom uzdrowicielskim. Cierpliwość wynikająca z siły i zręczności może często przeciągnąć strunę w biegu szybkich decyzji i natłoku spraw. Zuchwałe jak i podstępne nie zwykły atakować bezpośrednio, zaś ich przekazy zawierają w sobie jakieś ukryte znaczenie, misterium. Ich relacje są skomplikowane i opierają się na walce o przetrwanie, zaś ich tajemniczość tym bardziej utrudnia życie z nimi.  Ich zadaniem w życiu jest bycie otwartym i pokornym w stosunku do innych ludzi.

                                                              

Orzeł (Men) – Orły są zarówno potężne jak i ambitne, stawiają sobie wysokie cele w życiu. Osiągają przy tym sukcesy, zaś dzięki dostępnej orłowi wyższej perspektywie i inteligencji mogą uzyskać majątek i dobrobyt. Dumny klan orłów był ważny w większości kultur Indian, orzeł był posłańcem niosącym na swych duchowych skrzydłach nadzieję i ufność. Orły umieją ogarnąć sprawy całościowo i są nastawione na detale, zorientowane na technikę. Jeślii Orzeł popadnie w manię posiadania, chciwość i skąpstwo łatwo może upaść z wysokości. Ponad wszystko powinny jednak być świadome zagrożeń wynikających z życia w oderwaniu od rzeczywistości. Orły mogą być skłonne do patrzenia na życie ze zbyt wysokiej perspektywy, do uciekania od problemów.

22:44, kalendarz-majow
Link Dodaj komentarz »
Kiny 16-20.

                                                                        

Sowa (Cib) – Są to osoby, które posiadły pradawną mądrość, pełne starych wspomnień wyczekujących w starożytnych kamiennych świątyniach i w świętych miejscach na całym świecie. Nie jest łatwo być urodzonym w tym znaku. Inna jego nazwa – Sęp – wskazuje iż osoby te przybyły tutaj z dużym bagażem karmicznym do przepracowania mają bardzo często poważny stosunek do rzeczywistości oraz wyraźne tendencje do introspekcji. Mówi się, że są także powolne i ociężałe, żyją na swój własny sposób, który dla innych może być zarówno czarujący jak i irytujący. Duża siła wewnętrzna tego znaku umożliwia Sowom odkrywanie wewnątrz samych siebie rejonów wielkiej wiedzy i mądrości. Ich wyzwaniem życiowym jest odnalezienie jedynej etycznie właściwej drogi, by nie przejmować się zbytnio problemami życiowymi.

 

                                                                

Ziemia (Caban) – w opozycji do tego co mogłoby się wydawać, osoby spod tego znaku posiadają bardzo intelektualną naturę, akcentują myślenie. Mają w sobie również specyficzny męski pęd by kontrolować świat poprzez jego objęcie umysłem. Osoby te pomagają w wyplenianiu złych nawyków, poglądów, przyzwyczajeń i idei u innych ludzi. dzięki czemu są wspaniałymi doradcami i mistrzami w wielu dziedzinach. Ich myślenie jest w bezpośrednim rezonansie z Matką Ziemią i obejmuje całość rzeczy. Pracowici i inteligentni dążą do osiągnięcia jak najbardziej naturalnego prądu we wszystkich aspektach życia.  Zdarza się, iż wrażliwość Ziemi zostaje naruszona i powoduje u takiej osoby wstrząs na tle emocjonalnym, dający początek wręcz wulkanicznym eksplozjom -znak ten nazywany bywa również Trzęsieniem Ziemi. Celem życia jest nie pozwolenie intelektowi na zablokowanie poczucia, że bierze się udział w chwili teraźniejszej i związanych z nią wyzwaniach.

                                                           

Krzemień (Etznab) – Jest to dość trudny znak. Krzemienie wykorzystują swe wrodzone zdolności by oddzielić uczucia od faktów. Często można je (nazywane czasem Nożem, lub Obsydianem) przyrównać do Michała Archanioła, który swym mieczem rozróżnia dobro od zła. Niektórzy mogą sądzić, że osoby te mają zbyt duża tendencję do widzenia rzeczywistości jedynie w bieli i czerni, iż są zbyt skrajni i prostolinijni. Są jednak nie do zdarcia jeśli chodzi o obronę, czy pomaganie innym nawet własnym kosztem. Mają zdolność przenikania złych postępków i planów innych ludzi, swoim mieczem odcinają zło i fałsz. Muszą jednak w życiu nauczyć się znajdować harmonię i wykorzystywać swoją zdolność rozróżniania jako dar nie zaś jako miecz.

                                                            

 

Burza (Cauac) – Są to często wesołe osoby, przyjemne w obejściu. Typowe jest dla nich to że są wiecznie młode, typ naukowca ciekawego świata, zdołają nauczyć się bardzo wielu rzeczy w swoim życiu. Mają duża zdolność do uczenia się jak i nauczania innych. Wciąż młodzieńcze istnieją by ciągle na nowo doświadczać ekstazy wolności. Ich nieprzerwany pęd ku nowym doświadczeniom prowadzi często do trudnych prób i burz uczuciowych. Wielu z nich ulega wrażeniu, iż ich życie było jednym wielkim sztormem. Posiadają jednakże wrażliwość, która czyni ich nie zawsze przygotowanymi do życiowych zakrętów. Wyzwaniem jest utrzymanie się w życiu na jednym kursie, takim który pozwoli im na połączenie wiedzy i umiejętności, nie pozwalanie by to burze decydowały gdzie mają zmierzać.

                                                              

Światło (Ahau) – Światło, lub tez Słońce jest znakiem dopełnienia i ma to swoje konsekwencje dla tych, którzy w nim się urodzili. Są często marzycielskimi wizjonerami, ludźmi entuzjastycznymi i utalentowanymi artystycznie. Wydaje się, jakby ci, urodzeni w tym bardzo duchowym i wysokorozwiniętym znaku, nie zawsze rozumieli, iż otaczająca ich rzeczywistość często determinowana jest przez materialne, by nie powiedzieć podłe i niskie, motywy i dlatego można ich posądzić o nieżyciowe podejście do świata. Nagromadzenie rozczarowań może wówczas skłonić ich do ich ucieczki od odpowiedzialności i nieakceptowania krytyki. Tym nie mniej najczęściej osoby te zachowują swoją naturalną duchowość i wartościowość właściwą temu znakowi. Celem życia jest patrzenie na świat w realistyczny sposób, nie zaniedbując przy tym wielkich marzeń i planów.

22:42, kalendarz-majow
Link Dodaj komentarz »
Interpretacja dni

DNI I ICH ENERGIE

      Dwadzieścia glifów dziennych, lub też bogów dnia, które składają się na uinal zostały poniżej wyróżnione swoimi nazwami języku Majów yucatec. Te dwadzieścia energii dnia było używane przez wiele tradycji indiańskich, które stosowały różne symboli do ich opisu. To jak poszczególne nazwy przetłumaczono, zależy od którego dialektu Indian wychodzimy. Nazwy i symbole glifów mają na celu oddanie boskiej esencji każdej z energii dnia, a ponieważ energie na nas wpływające są niesłychanie skomplikowane, margines na własną interpretację tłumaczenia ich nazw, jak i ich ukrytego znaczenia jest bardzo szeroki.

      Przeżywanie każdej z energii zależy w dużym stopniu od tego w jakim znaku dana osoba się urodziła. Niniejszy kalendarz opisuje kosmiczny bieg czasu, lecz to jak poszczególne energie wpływają na życie danej jednostki zależy nie tylko od samych energii dziennych, lecz także od energii urodzeniowej danej osoby.

      Na wędrówkę przez 20 glifów dnia w obrębie jednego uinala, można spojrzeć niczym na proces od narodzin, początku (symbolizowanego przez Aligatora lub Żółwia, jako że w tradycji Indian Ziemia spoczywała na barkach jednego tych stworzeń) aż do duchowego Uwieńczenia w formie Światła. Wewnątrz takiego uinalu energie dzienne przechodzą również przez pięć cykli symbolizowanych przez cztery energie stron świata: Wschód – East (Aktywacja), Północ – North (Mądrość), Zachód – West (Przeistoczenie) oraz Południe – South (Obfitość). Cykl kierunków świata, gdzie każdy z nich jest opisany określoną barwą, stwarza dodatkowy rytm dla 20 energii dnia.

                                                              

Trzynaście liczb

Liczby składające się na trecenę mają również związek z istotami boskimi, są także etapem pewnego procesu. Wpływają na charakter poszczególnych dni jak i na ludzi w nich urodzonych,   każdy uinal zostaje naznaczony przez którąś z trzynastu liczb, które reprezentują następujące procesy:

 

 1. Bóg poczęcia                          zapoczątkowuje
 2. Bóg ziemi                                wytwarza reakcję
 3. Bogini wody i narodzin            aktywuje
 4. Bóg wojowników                    stabilizuje
 5. Bogini miłości i narodzin           daje nową siłę
 6. Bóg śmierci                             wytwarza potok
 7. Bóg kukurydzy                        wyjawia prawdę
 8. Bóg deszczu                            harmonizuje
 9. Bóg światła                             popycha do przodu
 10. Bóg ciemności                          rzuca wyzwanie
 11. Bóg narodzin                           sprowadza klarowność
 12. Bóg rządzący przed świtem     daje zrozumienie
 13. Najwyższe Bóstwo                  dopełnia
22:32, kalendarz-majow
Link Dodaj komentarz »
Kalendarz i polecana książka.

 

Każdy kto zechce mieć rdzenny kalendarz Majów z rdzenna rachubą czasu ,taki który używany przez Majów Quiche i inne plemiona indiańskie, może zamówić go pod adresem                                                               kalendarz-majow@gazeta.pl   w wersji elektronicznej (do druku)

Dla szczegółowych opisów polecam książkę Kennetha Johnsona "Mądrość Jaguara"

Mądrość jaguara

Autor wprowadza czytelnika po raz pierwszy w sposób jasny i przystępny w fascynujący świat spirytualnych nauk i praktyk współczesnych Majów. Jest to książka praktyczna a jednocześnie fascynująca, która zapoznaje czytelnika z podstawami wierzeń i praktyk religijnych dawnych i współczesnych Majów. Posługując się prostym, ale przepięknym systemem astrologii Majów, opartym na Świętym Kalendarzu, znajdź swój własny dzień-znak.

22:25, kalendarz-majow
Link Komentarze (1) »
Archiwum
Zakładki:
Strony o Kalendarzu
Zobacz kin dnia